Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Český svaz stavebních inženýrů

Český svaz stavebních inženýrů

Adresa
Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2
Zástupce
Ing. Adam Vokurka, Ph.D. - prezident
www
http://www.cssi-cr.cz
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR