Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT podepsala Memorandum o spolupráci při rozvoji sportovní infrastruktury

ČKAIT podepsala Memorandum o spolupráci při rozvoji sportovní infrastruktury

V pondělí 20. července 2020 došlo k slavnostnímu podepsání Memoranda o spolupráci mezi Národní sportovní agenturou, Českým vysokým učením technickým v Praze, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Českou Komorou Architektů. Signatáři memoranda se budou podílet na přípravě technokraticky objektivních materiálů, které budou sloužit jako podklad pro rozvoj sportovní infrastruktury v České republice.

Spolupráce bude zaměřena zejména na strategické (územně plánovací) koncepce určené pro posouzení potřebnosti sportovních staveb v území, definovaném počtu rezidentů a spádovosti regionu. Zaměřovat se ale má i na technické koncepce a standardy, kladoucí důraz na soudobé trendy, typologie a navrhování sportovních staveb.

Slavnostního podpisu, který proběhl v budově rektorátu ČVUT v pražských Dejvicích, se zúčastnil kromě Milana Hniličky ještě předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček , předseda ČKA Ing. arch. Jan Kasl a rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Signatáři spolu budou komunikovat také pilotní projekty typových sportovních staveb a víceúčelové využití sportovních staveb a jejich kapacit v čase.

Tisková zpráva Národní sportovní agentury (PDF ke stažení).

Memorandum-NSA_2020-07-20_CKAIT

21. 07. 2020