Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT přispěla do veřejných sbírek

ČKAIT přispěla do veřejných sbírek

Představenstvo ČKAIT na svém listopadovém jednání schválilo finanční podporu třem veřejným sbírkám.
Částkou 200.000 Kč ČKAIT podpořilo obnovu vyhořelé národní kulturní památky Libušín na Pustevnách, jež je dílem slovenského architekta Dušana Jurkoviče.
Částkou 150.000 Kč ČKAIT podpořilo pořízení píšťalových varhan do Betlémské kaple Českého vysokého učení technického v Praze.
Částkou 50.000 Kč ČKAIT podpořilo obnovu nejstaršího dochovaného podlahového kolotoče v Evropě stojícího na hraně Letenských sadů před Národním technickým muzeem.

Více o těchto sbírkách se můžete dočíst na webových stránkách vypisovatelů sbírek - Kolotoč na Letné, Varhany do Betlémské kaple, Obnova chaty Libušín.

20. 12. 2016