Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT slaví 30. výročí: Setkání kolegů v Ostravě

ČKAIT slaví 30. výročí: Setkání kolegů v Ostravě

Při příležitosti 30. výročí obnovení ČKAIT v tomto roce, se výbor oblasti Ostrava rozhodl uspořádat setkání pro zasloužilé členy ČKAIT, bývalé aktivní členy a významné spolupracovníky oblasti Ostrava.

Ve velmi přátelské atmosféře jsme zavzpomínali za začátky fungování ČKAIT, na budování vazeb uvnitř ČKAIT  i vazeb na stavební úřady a na jednotlivé fakulty VŠB TU Ostrava.

Následně kolegové byli informováni o aktuálním dění v komoře a posledním vývoji novelizace stavebního zákona.

Jedno z diskutovaných témat byly i povodně, které postihly MSK v roce 1997. Kolegové byli vyzváni, aby sepsali své vzpomínky, případně doložili fotografie a vše zaslali do oblastní kanceláře.

Setkání s našimi kolegy bylo velmi milé a všem našim kolegům přejeme do dalších let mnoho úspěchů a hlavně pevné zdraví!

06. 10. 2022