Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT spolupracuje s ČVUT na přípravě vzdělávacích programů

ČKAIT spolupracuje s ČVUT na přípravě vzdělávacích programů

ČKAIT uzavřela dohodu s ČVUT Fakultou stavební o spolupráci v rámci evropského projektu IDES-EDU „Magisterské a postgraduální vzdělávání a školení v multidisciplinárních týmech implementující nejen Evropskou směrnici o energetické náročnosti budov“ (Master and Post Graduate education and training in multi-disciplinary teams implementing EPBD and beyond). Hlavním cílem projektu je připravit výukové materiály a osnovy pro studijní předměty, studijní programy a kurzy celoživotního vzdělávání pro přípravu studentů i profesionálů pracujících ve stavebnictví, kteří budou schopni pracovat v mezioborových týmech a navrhovat energeticky úsporné budovy, splňující požadavky Evropské směrnice o energetické náročnosti budov zaměřené na integrované navrhování staveb s myšlenkou trvalé udržitelnosti a tvorby kvalitního vnitřního prostředí. Z výsledků projektu budou připraveny kurzy celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT. Více informací o projektu najdete na www.ides-edu.eu.

11. 09. 2012