Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT Středisko vzdělávání a informací

ČKAIT Středisko vzdělávání a informací

Kontaktní osoba
ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288)
Ulice
Sokolská 15
Obec
Praha 2
Stát / Okres
1146
PSČ
12000
Telefon
227090212
Fax
227090222
Email
lzabelkova@ckait.cz
www
www.ckait.cz
45770743
DIČ
CZ45770743