Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT Středisko vzdělávání a informací

ČKAIT Středisko vzdělávání a informací

Kontaktní osoba
Ing. Dominika Mandíková
Ulice
Sokolská 15
Obec
Praha 2
Stát / Okres
1135
PSČ
12000
Telefon
227090227
Email
dmandikova@ckait.cz
45770743