Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT vypisuje studentskou soutěž o návrh

ČKAIT vypisuje studentskou soutěž o návrh

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu variabilního konferenčního sálu ve dvoře ČKAIT v Praze v ulici Sokolská 15. Konferenční sál bude určen pro minimálně 250 posluchačů a významně tak obohatí v současné době nedostačující prostory pro celoživotní vzdělávání a odborné přednášky i společenské akce, jako shromáždění delegátů, slavnostní zasedání a jiné. Součástí návrhu je návrh jednopodlažního parkování, ideálně v rozsahu celého dvora.
Stavba konferenčního sálu by měla být provozně vhodně napojena na stávající budovu ČKAIT. Prostor dvora nezastavěný sálem bude v návrhu architektonicky zhodnocen a upraven.

Soutěžní podmínky a podklady jsou v přílohách.

23. 10. 2015