Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

02.06.2015 - 02.06.2015

02.06.2015 - 02.06.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Praha
Místo konání
Masarykova kolej ČVUT v Praze
Město
Thákurova 1
Vložné v Kč
500
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
500
Termín (date)