Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

03.02.2015 - 03.02.2015

03.02.2015 - 03.02.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Brno
Místo konání
konferenční místnost, hotel Holiday Inn
Město
Křížkovského 20
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)