Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

04.09.2014 - 05.09.2014

04.09.2014 - 05.09.2014

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Ústí nad Labem
Místo konání
Kampus univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Město
Pasteurova 9
Vložné v Kč
3000
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
200
Termín (date)
-