Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

05.02.2014 - 05.02.2014

05.02.2014 - 05.02.2014

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Praha 6 - Dejvice
Místo konání
ČVUT, Masarykova kolej
Město
Thákurova 1
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)