Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

07.05.2015 - 07.05.2015

07.05.2015 - 07.05.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
08.00
Obec
Ostrava - Poruba
Místo konání
Výzkumné inovační centrum MSDK (VŠB-TUO, FAST)
Město
Ludvíka Podéště 1875/17
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)