Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

08.03.2017 - 08.03.2017

08.03.2017 - 08.03.2017

Začátek akce (v kolik hodin)
10.00
Obec
Jihlava
Místo konání
Zasedací místnost Kraje Vysočina
Město
Žižkova 57
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)