Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

08.10.2014 - 08.10.2014

08.10.2014 - 08.10.2014

Začátek akce (v kolik hodin)
10.00
Obec
Jihlava
Místo konání
přísálí Společenského sálu Dělnického domu
Město
Žižkova 15
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)