Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

10. ročník konferencce Bioplyn, České Budějovice

10. ročník konferencce Bioplyn, České Budějovice

Druh akce
konference
Trvání
16 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Plynárenští odborníci v oblasti biplynu, biometanu, vlastníci a provozovatelé bioplynových stanic, montážní a servisní organizace, projektové a inženýrské organizace, investoři a výrobci technologií na zpracování biomasy
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
2
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jan Ruml
Přednášející (pracoviště)
Ilona Pasková, František Humhal, doc. Ciahotný, prof. Zábranská
Hlavní odborné téma – program akce
Aktuální stav a výhled pro legislativní rámec pro bioplyn z pohledu státní správy, výzkum, provozování, servisování a revize na zařízeních v bioplynových stanicích, biometan - zkušenosti, pohled plynárenství
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

výzkum, využití bioplynu, biometan