Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

10. ročník konferencce Bioplyn, České Budějovice

10. ročník konferencce Bioplyn, České Budějovice

Druh akce
konference
Trvání
16 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Plynárenští odborníci v oblasti biplynu, biometanu, vlastníci a provozovatelé bioplynových stanic, montážní a servisní organizace, projektové a inženýrské organizace, investoři a výrobci technologií na zpracování biomasy
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jan Ruml
Přednášející (pracoviště)
Ilona Pasková, František Humhal, doc. Ciahotný, prof. Zábranská
Hlavní odborné téma – program akce
Aktuální stav a výhled pro legislativní rámec pro bioplyn z pohledu státní správy, výzkum, provozování, servisování a revize na zařízeních v bioplynových stanicích, biometan - zkušenosti, pohled plynárenství
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

výzkum, využití bioplynu, biometan