Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

100+1 aneb o závit dál - inovace vodohospodářských zařízení

100+1 aneb o závit dál - inovace vodohospodářských zařízení

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, státní a veřejná správa, odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník, atd.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Karel Plotěný
Přednášející (pracoviště)
Ing. Marek Holba, Ph.D (BÚ AV ČR v.v.i.)
Hlavní odborné téma – program akce
Inovace v oblasti domovních čistíren odpadních vod – Bc. Michal Plotěný
- inovovaný septik (AS-ANASEP), zemní filtr (AS-ZEON)
- nová animace – ČOV pro objekty s přerušovaným provozem
- domovní ČOV (AS-VARIOcomp, AS-VARIOcomp ULTRA)
- dálkové sledování provozu – minimalizace rizik při špatném provozování

Část věnovaná řešení objektů s přerušovaným a trvalým obýváním a novinkách ve výrobkové sféře. Představeny budou jak extenzivní způsoby, tak i intenzivní způsoby čištění a možnosti řešení, a to včetně nákladových relací. Diskutována budou i řešení možností monitorování ČOV na dálku, tj. řešení, s nimiž se počítá v případě použití dotací na decentrální řešení odvádění odpadních vod.

Inovace v oblasti vegetačních čistíren odpadních vod – Ing. Karel Plotěný
- nové typové prvky pro vegetační ČOV (česle, regulátory, rozdělovače, dávkovače, měření průtoku)

V rámci projektů ANASEP a DOČIŠTĚNÍ bylo připraveno k uvedení na trh několik nových výrobků usnadňujících navrhování a realizaci vegetačních čistíren. V rámci příspěvku bude vysvětlena jejich funkce.

Inovace v oblasti separace tuků a olejů – Ing. Oldřich Pírek
- lapák tuků s flotací a malé flotační jednotky

Nejnáročnější požadavky na předčištění vod s obsahem tuků za únosné investice splňuje nová řada lapáků tuků s flotační vestavbou a na předčištění vod s obsahem ropných látek pak ultrafiltrace. Obě metody byly vyvinuty v rámci probíhajících výzkumných projektů. Pojednáno bude zejména o jejich možnostech z hlediska emisních hodnot.

Inovace v oblasti hospodaření se srážkovými vodami – Ing. Oldřich Pírek
- předčištění srážkových vod před jejich zasakováním (AS-AKU FILTR)
- využití srážkových vod jako náhrada pitné vody (AS-PURAIN)

Hospodaření se srážkovými vodami a jejich využití je součástí současného trendu minimalizace produkce srážkových vod a minimalizace spotřeby pitné vody – v rámci příspěvku budou představeny konkrétní zařízení a jejich funkce s cílem upozornit na nutnost dodržování některých zásad z hlediska životnosti a vlivu na životní prostředí.

Inovace v oblasti využití šedých vod – Ing. Adam Bartoník
- využití tepla z odpadních vod
- kombinace recyklace šedých vod a využití tepla
- závlaha bílou vodou

V rámci příspěvku budou prezentovány další výsledky výzkumných projektů umožňující recyklaci vody a tepla přímo v budovách a naplňují tak představy tvůrců strategie „měst budoucnosti“.

Novinky z oddělení výzkumu – Ing. Marek Holba, Ph.D.

ASIO, spol. s r.o. je účastníkem několika mezinárodních výzkumných projektů, které představují nejnovější trendy vývoje v oblasti vodního hospodářství. V rámci příspěvku tak budou představeny nejnovější trendy v oblasti čištění vod u velkých čistíren odpadních vod (minimalizace spotřeby energie), nejnovější trendy při čištění průmyslových vod (recyklace vod a energie a minimalizace produkce odpadů), atd.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář se bude věnovat inovacím v oblasti domovních čistíren odpadních vod, vegetačních čistíren odpadních vod, separace tuků a olejů, hospodaření se srážkovými vodami, využití šedých vod.