Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

100+1 aneb o závit dál - inovace vodohospodářských zařízení

100+1 aneb o závit dál - inovace vodohospodářských zařízení

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, státní a veřejná správa, odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník, atd.
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Karel Plotěný
Přednášející (pracoviště)
Ing. Marek Holba, Ph.D (BÚ AV ČR v.v.i.)
Hlavní odborné téma – program akce
Inovace v oblasti domovních čistíren odpadních vod – Bc. Michal Plotěný
- inovovaný septik (AS-ANASEP), zemní filtr (AS-ZEON)
- nová animace – ČOV pro objekty s přerušovaným provozem
- domovní ČOV (AS-VARIOcomp, AS-VARIOcomp ULTRA)
- dálkové sledování provozu – minimalizace rizik při špatném provozování

Část věnovaná řešení objektů s přerušovaným a trvalým obýváním a novinkách ve výrobkové sféře. Představeny budou jak extenzivní způsoby, tak i intenzivní způsoby čištění a možnosti řešení, a to včetně nákladových relací. Diskutována budou i řešení možností monitorování ČOV na dálku, tj. řešení, s nimiž se počítá v případě použití dotací na decentrální řešení odvádění odpadních vod.

Inovace v oblasti vegetačních čistíren odpadních vod – Ing. Karel Plotěný
- nové typové prvky pro vegetační ČOV (česle, regulátory, rozdělovače, dávkovače, měření průtoku)

V rámci projektů ANASEP a DOČIŠTĚNÍ bylo připraveno k uvedení na trh několik nových výrobků usnadňujících navrhování a realizaci vegetačních čistíren. V rámci příspěvku bude vysvětlena jejich funkce.

Inovace v oblasti separace tuků a olejů – Ing. Oldřich Pírek
- lapák tuků s flotací a malé flotační jednotky

Nejnáročnější požadavky na předčištění vod s obsahem tuků za únosné investice splňuje nová řada lapáků tuků s flotační vestavbou a na předčištění vod s obsahem ropných látek pak ultrafiltrace. Obě metody byly vyvinuty v rámci probíhajících výzkumných projektů. Pojednáno bude zejména o jejich možnostech z hlediska emisních hodnot.

Inovace v oblasti hospodaření se srážkovými vodami – Ing. Oldřich Pírek
- předčištění srážkových vod před jejich zasakováním (AS-AKU FILTR)
- využití srážkových vod jako náhrada pitné vody (AS-PURAIN)

Hospodaření se srážkovými vodami a jejich využití je součástí současného trendu minimalizace produkce srážkových vod a minimalizace spotřeby pitné vody – v rámci příspěvku budou představeny konkrétní zařízení a jejich funkce s cílem upozornit na nutnost dodržování některých zásad z hlediska životnosti a vlivu na životní prostředí.

Inovace v oblasti využití šedých vod – Ing. Adam Bartoník
- využití tepla z odpadních vod
- kombinace recyklace šedých vod a využití tepla
- závlaha bílou vodou

V rámci příspěvku budou prezentovány další výsledky výzkumných projektů umožňující recyklaci vody a tepla přímo v budovách a naplňují tak představy tvůrců strategie „měst budoucnosti“.

Novinky z oddělení výzkumu – Ing. Marek Holba, Ph.D.

ASIO, spol. s r.o. je účastníkem několika mezinárodních výzkumných projektů, které představují nejnovější trendy vývoje v oblasti vodního hospodářství. V rámci příspěvku tak budou představeny nejnovější trendy v oblasti čištění vod u velkých čistíren odpadních vod (minimalizace spotřeby energie), nejnovější trendy při čištění průmyslových vod (recyklace vod a energie a minimalizace produkce odpadů), atd.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář se bude věnovat inovacím v oblasti domovních čistíren odpadních vod, vegetačních čistíren odpadních vod, separace tuků a olejů, hospodaření se srážkovými vodami, využití šedých vod.