Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

10.02.2015 - 10.02.2015

10.02.2015 - 10.02.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
České Budějovice
Místo konání
ČEVAK, a.s.
Město
Boženy Němcové 2
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)