Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

10.02.2015 - 10.02.2015

10.02.2015 - 10.02.2015

Akce StavEduk

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Jihlava
Místo konání
Dělnický dům Jihlava
Město
Žižkova 15
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)