Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

10.03.2016 - 10.03.2016

10.03.2016 - 10.03.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Jihlava
Místo konání
Dům kultury (DKO)
Město
Tolstého 2
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)