Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

10.04.2014 - 10.04.2014

10.04.2014 - 10.04.2014

Začátek akce (v kolik hodin)
16.30
Obec
Praha 2
Místo konání
budova ČKAIT, posluchárna 1. patro
Město
Sokolská 15
Vložné v Kč
0
Termín (date)