Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

10.04.2014 - 10.04.2014

10.04.2014 - 10.04.2014

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Brno
Místo konání
Místo konání bude vybráno dle počtu přihlášených a účastníci semináře budou předem informováni
Město
Místo konání bude vybráno dle počtu přihlášených a účastníci semináře budou předem informováni
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)