Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

10.11.2015 - 10.11.2015

10.11.2015 - 10.11.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Praha 4
Místo konání
Český plynárenský svaz
Město
U Plynárny 223/42
Vložné v Kč
1655
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)