Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

11. bienální konference VODA 2015

11. bienální konference VODA 2015

Druh akce
konference
Trvání
3 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO v oboru městské inženýrství, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník, CD, prospekty, číslo časopisu Vodní hospodářství
Počet bodů
3.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., Ing. Martin Fencl, Ing. Michal Krátký, Mudr. František Kožíšek, CSc., doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
Plenární sekce: Legislativa, opětovné vyúžívání odpadních vod
1. sekce: Srážkové vody, stokování, hydraulika
2. sekce: Odstraňování nutrientů, dopad do povodí
3. sekce: Nové postupy, technologie, mikropolutanty
4. sekce: Malé ČOV, terciární čištění a a recyklace vod
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Hospodaření s vodou v urbanizovaných územích, v krajině a průmyslu. Zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních a srážkových vod a jejich opětovné využívání, legislativa, technologické procesy a zařízení.