Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

11.02.2013 - 11.02.2013

11.02.2013 - 11.02.2013

Začátek akce (v kolik hodin)
08.30
Obec
PRAHA 8
Místo konání
zasedací místnost Meteor (Meteor Centre Officd Park)
Město
Sokolovská 100/94
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)