Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

11.02.2015 - 11.02.2015

11.02.2015 - 11.02.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Hradec Králové
Místo konání
Kongresové centrum Aldis, a.s.
Město
Eliščino nábřeží 375
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)