Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

11.05.2016 - 11.05.2016

11.05.2016 - 11.05.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
08.00
Obec
Hradec Králové
Místo konání
Tereziánský Dvůr
Město
J. Koziny 336
Vložné v Kč
450
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
450
Termín (date)