Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

11.11.2014 - 12.11.2014

11.11.2014 - 12.11.2014

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Hradec Králové
Místo konání
Kongresové centrum Aldis
Město
Eliščino nábřeží 375
Vložné v Kč
1500
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
400
Termín (date)
-