Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

11.11.2015 - 11.11.2015

11.11.2015 - 11.11.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
08.00
Obec
Ostrava
Místo konání
plynojem Dolní oblast Vítkovice
Město
Ruská 2993
Vložné v Kč
450
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)