Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

11.5.2015 - 11.5.2015

11.5.2015 - 11.5.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
08.00
Obec
Praha 8
Místo konání
Centrum vzdělávání Skupiny Metrostav, Palmovka Park II
Město
Koželužská 2450/4
Vložné v Kč
160
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)