Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

12. konference TECHNOLOGIE BETONU 2014

12. konference TECHNOLOGIE BETONU 2014

Druh akce
konference
Trvání
8 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Veškerá technická veřejnost z oboru výzkumu, technolpgie, provádění
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník, technické firemní a výrobkové materiály
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Michala Hubertová, Ph.D., MBA, Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., místopředseda (FAST VUT v Brně)
Přednášející (pracoviště)
Ing. Michala Hubertová, Ph.D., MBA (FAST VUT v Brně), Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. (FAST VUT v Brně), Ing. Adam Hubáček, Ph.D. (FAST VUT v Brně), Ing. Pavel Kasal, Ph.D. (Metrostav a.s.), Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. (Kloknerův ústav ČVUT v Praze), D
Hlavní odborné téma – program akce
Konference Technologie betonu 2014 bude svojí náplní už tradičně reprezentativní průřezovou konferencí věnovanou nejnovějšímu vývoji technologie betonu a provádění betonových konstrukcí. Vědecký výboru konference uspořádal přednášek do čtyř hlavních tematických sekcí A až D (viz dále). Příspěvky, které z časových důvodů nebude možné přednášet, budou prezentovány formou posterů. Snahou pořadatelské ČBS je celkově připravit co nejzajímavější a nejhodnotnější program přednášek o technologii betonu a o provádění moderních konstrukcí a staveb z betonu.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

A Vyzvané přednášky
B Materiály pro beton
C Vlastnosti betonu, zkušebnictví
D Provádění betonových konstrukcí