Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

12.05.2016 - 12.05.2016

12.05.2016 - 12.05.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
15.00
Obec
Brno
Místo konání
Fakulta stavební VUT v Brně
Město
Veveří 95
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)