Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

12.11.2015 - 12.11.2015

12.11.2015 - 12.11.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Brno
Místo konání
VUT v Brně, FAST, TST - E-626
Město
Veveří 95
Vložné v Kč
2100
Termín (date)