Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

13.03.2014 - 13.03.2014

13.03.2014 - 13.03.2014

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Praha
Místo konání
Masarykova kolej ČVUT
Město
Thákurova 1
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)