Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

13.04.2015 - 13.04.2015

13.04.2015 - 13.04.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
08.30
Obec
Ostrava
Místo konání
Dopravoprojekt Ostrava, s.r.o.
Město
Masarykovo náměstí č. 5
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)