Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

13.04.2016 - 14.04.2016

13.04.2016 - 14.04.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Jablonné nad Orlicí
Místo konání
Hotel Filipinum, Jablonné nad Orlicí
Město
Aloise Hanuše 141
Vložné v Kč
3500
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)
-