Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

13.10.2016 - 13.10.2016

13.10.2016 - 13.10.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Praha 1
Místo konání
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Město
Václavské náměstí 833/31 (v průchodu)
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)