Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

13.4.2016 - 13.4.2016

13.4.2016 - 13.4.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Ostrava2
Místo konání
Hotel Imperial
Město
Tyršova 6
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)