Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

14.04.2015 - 14.04.2015

14.04.2015 - 14.04.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
09.15
Obec
Praha 6
Místo konání
Masarykova kolej ČVUT v Praze kongresový sál
Město
Thákurova 1
Vložné v Kč
250
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
250
Termín (date)