Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

14.04.2016 - 14.04.2016

14.04.2016 - 14.04.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Praha 1
Místo konání
Institut pro veřejnou správu Praha
Město
Dlážděná 4
Vložné v Kč
890
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)