Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

14.10.2014 - 15.10.2014

14.10.2014 - 15.10.2014

Začátek akce (v kolik hodin)
08.00
Obec
Hradec Králové
Místo konání
Hotel Tereziánský dvůr - Hradec Králové
Město
Jana Koziny 336
Vložné v Kč
2040
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
840
Termín (date)
-