Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

14.10.2016 - 14.10.2016

14.10.2016 - 14.10.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Ostrava-Poruba
Místo konání
VŠB-TU Ostrava, FAST
Město
Ludvíka Podéště 1875
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)