Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

14.1.2016 - 14.1.2016

14.1.2016 - 14.1.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Brno
Místo konání
Fakulta stavební VUT v Brně, místnost E624
Město
Veveří 331/95
Vložné v Kč
1100
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
400
Termín (date)