Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

15.04.2014 - 15.04.2014

15.04.2014 - 15.04.2014

Začátek akce (v kolik hodin)
10.00
Obec
Brno
Místo konání
Přednáškový sál v přízemí, Nový tuzex - stavební a interiérové centrum
Město
Bauerova 10
Vložné v Kč
2200
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
220
Termín (date)