Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

15.11.2016 - 15.11.2016

15.11.2016 - 15.11.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
08.30
Obec
Hradec Králové
Místo konání
Kongresové centrum ALDIS
Město
Eliščino nábřeží 375
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)