Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

16. ročník konference - Dynamika proměn bydlení

16. ročník konference - Dynamika proměn bydlení

Pořadatel

Druh akce
konference
Trvání
6
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
členové ČKAIT, pracovníci státní správy a samosprávy, vlastníci, investoři
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc., Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc., Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.,VŠB-TU Ostrava, FAST
Hlavní odborné téma – program akce
Regenerace bytových domů, obnovitelné zdroje, trendy rozvoje bydlení, ekonomie bydlení, segregace bydlení, celoživotní bydlení, statická doprava obytného území.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Regenerace bytových domů, obnovitelné zdroje, trendy rozvoje bydlení, ekonomie bydlení, segregace bydlení, celoživotní bydlení, statická doprava obytného území.