Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

17. odborné setkání elektrotechniků - postupná rekonstrukce budov - provádění a revize

17. odborné setkání elektrotechniků - postupná rekonstrukce budov - provádění a revize

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
7
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Autorizovaní technici a inženýři v oblasti elektroinstalací, projektantům, revizním technikům, orgánům dozoru nad bezpečností práce,
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
studijní materiály - prezentace v tištěné podobě
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Vincent Csirik | člen TNK 22 a TNK 97
Přednášející (pracoviště)
Ing. Pavel Vojík, ÚNMZ Praha | Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22 a člen TNK 76, člen autorizační komise ČKAIT | Ing. Miloslav Valena, soudní znalec v oboru elektrotechnika | Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o.
Hlavní odborné téma – program akce
nové a připravované normy ČSN v oblasti pravidel pro elektrotechniku | připravované mezinárodní normy IEC, evropské normy EN a harmonizační dokumenty HD v dané oblasti | postupná (částečná) rekonstrukce elektrické instalace a její zvláštnosti | návaznost staré a nové elektroinstalace | elektrické instalace v panelových domech | revize elektrických zařízení při postupném provádění rekonstrukce elektrické instalace | stanovení postupů pro provádění revize elektrických zařízení | jak udělat pravidelnou revizi na starý rodinný domek, když původní majitel neměl výchozí revizi ani dokumentaci | nová norma ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení | určování průřezu vodičů a volba ochranných opatření podle ČSN CLC/TR 50480
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem tohoto semináře v Pardubicích je podat informace o nových a připravovaných normách v oblasti pravidel pro elektrotechniku (např. ČSN EN 61140 ed. 3, ČSN CLC/TR 50480 apod.).
Dále Vás seznámíme s informacemi o zvláštnostech při postupných (částečných) rekonstrukcích elektrické instalace a také odpovědět na některé otázky, např. jak udělat pravidelnou revizi na starý rodinný domek, když původní majitel neměl výchozí revizi ani dokumentaci.