Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

18.02.2015 - 19.02.2015

18.02.2015 - 19.02.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
08.30
Obec
Brno
Místo konání
OREA hotel Voroněž
Město
Křížkovského 47
Vložné v Kč
2400
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)
-