Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

18.09.2014 - 18.09.2014

18.09.2014 - 18.09.2014

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Praha
Místo konání
zasedací místnost Praha
Město
Bavorská 856/14
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)