Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

18.10.2016 - 18.10.2016

18.10.2016 - 18.10.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
08.30
Obec
Praha 6
Místo konání
Velká učebna KC Masarykova kolej ČVUT
Město
Thákurova 1
Vložné v Kč
5500
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)